8-11-2017 Persberichten, Nieuws van Cedris Persberichten, Nieuws van Cedris

Werk bespaart bijstand

Persbericht van Cedris.

Gemeenten kunnen besparen op uitkeringen door gebruik te maken van het instrument loonkostensubsidie. Dat wordt duidelijk uit de inspiratietool die Cedris in samenwerking met Berenschot heeft gelanceerd. Deze tool berekent welke besparing de gemeente bereikt bij de inzet van loonkostensubsidie en verhoogt daarmee ook de re-integratiekansen van werkzoekenden. ‘Het is daarom jammer en eerlijk gezegd onbegrijpelijk dat loonkostensubsidie nog zo weinig wordt ingezet door gemeenten. Gemeenten laten daarmee kansen liggen om meer mensen aan het werk te helpen. Deze tool helpt gemeenten die kansen te verzilveren’, aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris.

Gemeenten hebben de taak om mensen, die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, aan een baan te helpen. Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 mogen gemeenten hiervoor uitkeringsgeld inzetten. Dit geld wordt dan gebruikt als loonkostensubsidie voor werkgevers, die iemand met een arbeidsbeperking in dienst hebben. In de praktijk gebeurt dit echter maar weinig.

Besparing

Iemand die aan het werk is hoeft niet langer een beroep te doen op de uitkering. Door meer mensen aan het werk te helpen, bespaart een gemeente dus op de kosten van de uitkering. Daar tegenover staat dat de gemeente geld kwijt is voor de inzet voor de loonkostensubsidie. Daarmee wordt de werkzoekende aan een baan geholpen zonder dat het de gemeente iets extra’s kost. Hoe dat per gemeente uitpakt is uit te rekenen met deze inspiratietool die Cedris en Berenschot aan alle gemeenten aanbieden.

Toekomst loonkostensubsidie

Hoewel het nieuwe regeerakkoord spreekt over een mogelijke vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie, zal het komende jaar niets veranderen. Job Cohen: ‘Alle reden voor gemeenten om nu voortvarend met dit instrument aan de slag te gaan. De aantrekkende economie zorgt voor veel nieuwe vacatures: hét moment om nu met loonkostensubsidie de boer op te gaan’

Werkateliers

Cedris organiseert de komende maanden een aantal werkateliers om medewerkers van gemeenten het gebruik van de tool uit te leggen en hen te wijzen op de kansen die hierin voor gemeenten liggen.

Persbericht Cedris, 8 november 2017