18-10-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Werken onder het minimum

Kabinet Rutte-3 maakt een eind aan de loonkostensubsidie. Cedris: “Het nieuwe kabinet haalt hiermee een streep door zijn eigen motto dat werk moet lonen”.

Een van de voornemens uit het Regeerakkoord is dat de loonkostensubsidie uit de Participatiewet wordt vervangen door loondispensatie.

Toen staatssecretaris Klijnsma de loonkostensubsidie een paar jaar geleden introduceerde, was er alom tevredenheid. Wie vanwege een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, ontvangt dit loon dan toch als hij gaat werken. Of zelfs meer, als het cao-loon in die branche hoger ligt. De werkgever ontvangt vervolgens ter compensatie een subsidie van de gemeente.

De loonkostensubsidie kwam naast een andere al bestaande regeling: de loondispensatie. Ook die compenseert de werkgever als hij een arbeidsbeperkte in dienst neemt: de werknemer ontvangt een deel salaris van de werkgever, waarover geen sociale premies worden betaald - aangevuld met een deel uitkering van de gemeente. Voordeel van de loonkostensubsidie is dat de beperkte één bron van inkomsten heeft. Loondispensatie kent wel het nadeel dat er pensioen en sociale rechten worden misgelopen en dat het risico bestaat dat een arbeidsbeperkte te veel ontvangen geld aan het eind van het jaar moet terugbetalen.

Onderdeel van het nieuwe regeerakkoord (zie eerder bericht) is dat de loonkostensubsidie verdwijnt. Arbeidsbeperkten zijn straks dus weer geheel aangewezen op loondispensatie. Het aanstaande kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denkt met deze maatregel een half miljard euro te kunnen besparen.

Cedris heeft praktische en vooral principiële bezwaren tegen de maatregel: “Het nieuwe kabinet haalt hiermee een streep door zijn eigen motto dat werk moet lonen', reageert Job Cohen, voorzitter van Cedris.
Met loondispensatie worden mensen met een beperking immers betaald voor wat ze kunnen. Dat is altijd onder het minimumloon. De gemeente vult dat dan aan. Dat kan volgens de deskundigen niet hoger dan bijstandsniveau, wat 70 procent van het minimumloon is, want als je meer ontvangt, gaat automatisch de uitkering omlaag. Cohen: 'Mensen met een beperking gaan er flink op achteruit en de armoedeval dreigt'.

Cedris krijgt bijval van de Landelijke Cliëntenraad (LCR): “Als het loon wordt aangevuld tot bijstandsniveau maakt het financieel gezien niet meer uit of iemand werkt of niet”, aldus Branko Hagen, beleidsadviseur bij de LCR. Cohen: 'Een grote groep werknemers zal straks onder het minimumloon worden betaald. De bijstand dreigt zo het nieuwe minimumloon te worden. Economische zelfstandigheid en gelijkwaardigheid met andere collega's verdwijnen zo uit beeld.'

De plannen van het nieuwe kabinet om alle ruimte te bieden voor sociaal ondernemen wordt door veel partijen met open armen ontvangen. “Het is duidelijk dat het kabinet veel wil doen om mensen niet langs de kant te laten staan”, aldus Job Cohen namens Cedris. Ook MEE Nederland is blij met de plannen om inclusief ondernemen aantrekkelijker te maken.

Bron: o.a. Trouw, bericht 18 oktober 2017; f-facts.nl, 11 oktober 2017; column Stimulansz (Frans Kuiper), oktober 2017; EenVandaag, 25 oktober 2017.

Luister via een interview in de ‘Nieuws en Co-Bus’ vanuit Leiden de reactie van Cedris, Jan-Jaap de Haan en een opdrachtgever van DZB Leiden, op de plannen bij NPO Radio 1, deel 1 en deel 2

Let op: werkgevers die betalen volgens het regime van de loondispensatie, komen niet in aanmerking voor het Lage Inkomens Voordeel (LIV)! Rendement (login), 10 oktober 2017.