5-05-2015 Nieuws van Cedris, Newsletter include Nieuws van Cedris, Newsletter include

Werkproces landelijke voorzieningen Participatiewet

Op basis van uitvoerings- en declaratie-afspraken voert UWV deze voorzieningen, in opdracht van de gemeenten, uit

Op verzoek van gemeenten organiseert de VNG in 2015 tolk- en meeneembare voorzieningen in het kader van de Participatiewet. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bureau- en werkstoelen en computervoorzieningen zoals brailleapparatuur.
Vanwege de kleine doelgroep die hiervan gebruikmaakt besloten gemeenten toekenning van deze voorzieningen landelijk te regelen. In opdracht van de VNG voert UWV de regelingen uit. Daarbij zijn afspraken gemaakt over hoe de voorzieningen worden aangevraagd en hoe UWV de aanvragen beoordeelt en uitvoert. Voor elk van beide typen voorzieningen is een landelijke regeling geformuleerd. De VNG is namens haar leden verantwoordelijk voor deze regelingen.

Bron: Bericht VNG, 24 april 2015.