6-12-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Werkse! wint landelijke Lean Six Sigma Deployment Award!

De Deployment Award wordt uitgereikt aan de organisatie die zichtbaar de grootste stappen heeft gemaakt met continu verbeteren in een significant deel van de organisatie.

Tijdens het jaarlijkse Lean Six Sigma en Agile Seminar in Amersfoort heeft Werkse! de felbegeerde Lean Six Sigma Deployment Award in de wacht gesleept. De Deployment Award wordt uitgereikt aan de organisatie die zichtbaar de grootste stappen heeft gemaakt met continu verbeteren in een significant deel van de organisatie.

Een vakjury koos Werkse!, afgelopen donderdag 30 november, als winnaar vanwege de geslaagde bedrijfsbrede invoering van Lean. Lean is een managementfilosofie die zich richt op het toevoegen van waarde voor de klant. Voegt een activiteit geen waarde toe? Dan kun je daar beter mee stoppen. Door de organisatie in te richten op klantwaarde worden processen sneller, betrouwbaarder en meer klantgericht.

Hans van Zeijl, Business unit manager: “Bij Werkse! werken we vanuit het missiestatement: ‘Iedereen doet er toe en is door werk kansrijker’. Werkse! is sterk in werk. Wij begeleiden kandidaat-werknemers met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. Daar waar vraag en aanbod op de actuele arbeidsmarkt elkaar niet 'vanzelf' vinden, is Werkse! de verbindende schakel. Onze omgeving, het wettelijk kader en overheidsfinanciering zijn enorm in beweging. Om ook in de verdere toekomst bestaansrecht te hebben, helpt Lean ons als businessstrategie om voor de korte en lange termijn de goede stappen te maken. Lean is zowel toepasbaar voor het management als wel de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het werkproces, leren van missers – in leantermen een verbeterkans – en krijgen er lol in om zichzelf te overstijgen. Daardoor heb je ook meer draagvlak voor de veranderingsprocessen die wij als Werkbedrijf doorlopen.”

Vanaf 2014 hanteert Werkse! Lean als business strategie. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke visie, meer toegespitste jaardoelen, verbeterprioriteiten met als resultaat minder verspilling, efficiëntere inzet van middelen en mankracht. Inmiddels is het gehele personeel getraind op Lean. Zo zijn vier medewerkers gecertificeerd als Black Belt, circa 25 personen als Green Belt en vrijwel het gehele kader als Orange Belt. Daarmee wordt ook het continu verbeteren van onderop geïnitieerd en doorgevoerd.

Er is een vakjury prijs voor het beste project/verbeterinitiatief. De jury bestaat uit twee Master Black Belts van UNC Plus Delta, de Master Black Belt van de Deployment-winnaar van 2016 en de winnaar van het winnend project van 2016. De winnaar van de publieksprijs wordt via postersessies op de projectenmarkt gekozen.

Bron: persbericht Werkse! d.d. 4 december 2017.