14-02-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

WerkWeek ‘Matchen op werk’ voor de aanpak van jeugdwerkloosheid; duizenden banen voor kwetsbare jongeren

Het kabinet, gemeenten en UWV willen in twee jaar tijd 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen aan een baan helpen

In de week van 13 februari organiseren gemeenten en UWV samen met scholen en uitzendbureaus meer dan 50 verschillende evenementen door het hele land waar jongeren, potentiële werkgevers en uitzendbureaus elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn maar liefst 10.000 ontmoetingen tussen jongeren, werkgevers en gemeenten en UWV. Die moeten banen opleveren voor jongeren die het zelf niet voor elkaar krijgen om werk te vinden.

Tijdens de opening van de WerkWeek Matchen op werk voor de aanpak van jeugdwerkloosheid blikte Minister Asscher terug op het eerste jaar bestrijding jeugdwerkloosheid: daarin zijn veel successen geboekt, reden om de ambities naar boven bij te stellen en de komende jaren bijna een kwart (5.500) meer jongeren aan de slag te gaan helpen.

De WerkWeek wordt vrijdagmiddag 17 februari afgesloten met een wethoudersconferentie. Om tot een sluitend vangnet te komen voor jongeren die voortijdig school verlaten, werken de Ministeries van OCW en SZW samen met wethouders van de G32. Afgelopen zomer sprak een delegatie wethouders uit de 32 grootste gemeenten met de bewindslieden Bussemaker en Klijnsma over de afstemming en ervaren knelpunten op het gebied van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren. Over de nu geplande wethoudersconferentie zijn toen ook afspraken gemaakt. Onder meer Michaël van Straalen (voorzitter MKB-Nederland) en Ton Heerts (voorzitter MBO-raad) zullen er hun visie te geven over de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren (al of niet zonder startkwalificatie).

De Inspectie SZW constateerde eerder dat gemeenten kwetsbare jongeren nog niet voldoende ondersteunen om aan werk te komen (zie eerder bericht). Eerder heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) de Kamer gemeld dat gemeenten knelpunten ervaren op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg.

Bron: Kamerbrief, 25 januari 2017; Nieuwsbericht Ministerie van SZW, 13 februari 2017; bericht Binnenlands Bestuur, 13 februari 2017.