6-03-2018 Nieuws van leden Nieuws van leden

Westrom gaat praktijkassessments uitvoeren voor UWV in Noord- en Midden-Limburg

Vanaf 1 maart 2018 gaat Westrom uitvoering geven aan deze praktijkassessments.

Westrom heeft de meervoudige onderhandse aanbesteding Pilot Praktijkassessment van het UWV gegund gekregen voor Noord- en Midden Limburg. Vanaf 1 maart 2018 gaat Westrom uitvoering geven aan deze praktijkassessments.

Westrom heeft al jarenlang een diagnoseafdeling voor de gemeentelijke doelgroep. Tijdens de diagnoseperiode van maximaal 3 maanden, worden de werknemersvaardigheden en de affiniteiten van de deelnemer op het gebied van werk in kaart gebracht. Via diverse werksoorten kan Westrom in een nagebootste reguliere werksetting een diagnose stellen. Het werk is ‘temporiseerbaar’ en tevens op maat samengesteld voor de kandidaat. Er wordt getoetst op werkhouding, werknemersvaardigheden, persoons- en gedragskenmerken en belastbaarheid. Daarnaast wordt gekeken naar de (maximaal) haalbare arbeidsuren. Er wordt regelmatig met de deelnemer geëvalueerd en aan het einde van de diagnoseperiode is er een objectieve en transparante blauwdruk gemaakt van de kandidaat, met een daarbij behorend advies.

De diagnoseafdeling wordt ondersteund door arbeidsdeskundigen en jobcoaches van Westrom.

Bron: bericht Westrom d.d. 5 maart 2018.