1-03-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Wet Werk en Zekerheid zit Participatiewet dwars

Dit pijnlijke signaal heeft Cedris afgegeven aan de Tweede Kamer, die vandaag een hoorzitting organiseert over de Wet Werk en Zekerheid.

Hoewel de Wet Werk en Zekerheid er is om meer zekerheid te bieden aan een kwetsbare flexwerkers op de arbeidsmarkt, leidt deze er toe dat andere kwetsbare groepen, waaronder mensen met een beperking, minder goed aan het werk komen.

Dit pijnlijke signaal heeft Cedris afgegeven aan de Tweede Kamer, die vandaag een hoorzitting organiseert over de Wet Werk en Zekerheid. Mensen met een beperking lopen een veel hoger risico op uitval van werk. Werkgevers en gemeenten die hun nek uitsteken om grote groepen mensen met een beperking in dienst te nemen, lopen dus grote risico’s om geconfronteerd te worden met loondoorbetaling bij ziekte en op de nieuwe transitievergoeding. Dit risico willen werkgevers vermijden. 

Directeur van Cedris, Jan-Jaap de Haan: “Dat betekent dat de transitievergoeding en de Wet werk en zekerheid onbedoeld een rem zetten op de belangrijke doelstelling van de Participatiewet: het realiseren van garantiebanen, beschut werk en het stimuleren van een meer inclusieve arbeidsmarkt. Veel werkgevers kiezen er in de praktijk voor om alleen tijdelijke dienstverbanden aan deze groep mensen aan te bieden, niet langer dan 23 maanden, zodat er geen risico is op het uitbetalen van een transitievergoeding. Dit belemmert de duurzaamheid van werk voor mensen met een beperking. Juist voor deze groep mensen is duurzaamheid en continuïteit van een werkplek belangrijk.”

Onder de oude Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) ontvingen medewerkers doorgaans geen ontslagvergoeding. Ten opzichte van die oude situatie zijn werknemers met een beperking onder de Participatiewet dus duurder en een groter risico geworden. 

De Haan: “Een oplossing leek aanvankelijk te zijn om mensen vanuit gemeente of SW-bedrijf te detacheren. Dit is een succesformule uit de WSW die ook voor de nieuwe doelgroep goed kan werken. Helaas blijken ook gemeenten als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid terughoudend om contracten voor onbepaalde tijd aan te gaan.”

De terughoudendheid van gemeenten leidt er toe dat in sommige arbeidsmarktregio’s het detacheren van de nieuwe participatiewet doelgroep lijkt stil te vallen én dat beschut werk (de voorziening voor de zwakste groep) niet of nauwelijks van de grond komt.  

Cedris pleit er daarom voor dat er een uitzondering wordt gemaakt op het toepassen van de transitievergoeding aan personen met indicatie doelgroepregister voor de garantiebanen, voor beschut werk en voor de oude groep die onder de WSW valt.