22-09-2015 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Wetsvoorstel: premiekorting wijzigt in loonkostenvoordeel

Lage-inkomensvoordeel (LIV) maakt het aantrekkelijker voor werkgevers om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan te nemen

De ministerraad wil de premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking omvormen. Er komen zogenoemde loonkostenvoordelen (LKV’s) voor het in dienst nemen van bepaalde werknemers.

Het wetsvoorstel Wet tegemoetkomingen loondomein, dat op Prinsjesdag is gepresenteerd, bevat dan ook een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Daarnaast komt er het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV): een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die een werknemer met een relatief laag loon (tot 120% van het wettelijk minimumloon) in dienst hebben. De regelingen worden gefaseerd ingevoerd: In 2017 eerst het lage-inkomensvoordeel, in 2018 volgen de loonkostenvoordelen.

UWV gaat de tegemoetkomingen berekenen. Die worden dan aan het eind van maximaal drie kalenderjaren door de Belastingdienst aan ondernemers verstrekt.

Bron: Bericht Salarisrendement, 15 september 2015; Informatieblad Rijksoverheid: Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein, 15 september 2015.