11-10-2016 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie aanvaard

Voortzetting no-risk na 2020 en toepassing forfaitaire loonwaarde zijn daarmee geregeld.

Het Wetsvoorstel stroomlijning loonkostensubsidie is deze week aangenomen door de Eerste Kamer. Dit geeft een wettelijke basis aan enkele vereenvoudigingen die deels al in de praktijk mochten worden toegepast (zie eerder bericht):

  • toepassing van forfaitair 50% loonwaarde in de eerste zes maanden van het
  • flexibele termijnen om de loonwaarde te herzien, mede op basis van het ontwikkelperspectief van de medewerker
  • verstrekking van loonkostensubsidie voor bepaalde groepen al werkende schoolverlaters

Met een laatste aanpassing van het wetsvoorstel is ook geregeld dat de no-risk polis voor mensen uit de banenafspraak en voor beschut werkenden ook na 2020 blijft voortbestaan.