6-09-2017 Nieuws van Cedris Nieuws van Cedris

Wetsvoorstel verscherpt regels voor ondernemende overheden

Het kabinet stelt voor dat bijklussende overheden zich moeten houden aan strengere spelregels. De Wet markt en overheid biedt op dit punt veel vrijheid, die het kabinet wil gaan inperken.

 

Dit blijkt uit een aanpassing van de Wet markt en overheid, die onlangs in conceptvorm is gepubliceerd op internetconsultatie.nl. De bestaande gedragsregels zijn bedoeld om oneerlijke concurrentie door overheden te voorkomen. Volgens een evaluatie omzeilen vooral gemeenten die voorschriften nu massaal. Zij bestempelen bijvoorbeeld goedkope gemeentelijke jachthavens en sportaccommodaties als ‘algemeen belang’.

Volgens het nieuwe voorstel moeten overheden hun algemeenbelangbesluiten en daarmee hun marktactiviteiten beter motiveren en inspraak voor ondernemers organiseren. Bovendien worden bestaande* en nieuwe uitzonderingen op de gedragsregels geëvalueerd. ‘Marktomstandigheden kunnen in de loop van de tijd veranderen. Het kan zijn dat waar er eerst geen ondernemer was die een bepaalde economische activiteit verricht, na enkele jaren er wel zo’n ondernemer is. Ook bestaande besluiten moeten verplicht opnieuw onder de loep.

De Kamerfracties van VVD en D66 pleitten eerder voor een ‘nee, tenzij’-beleid voor bijklussende overheden. ‘Uitgangspunt is daarbij dat overheden in beginsel geen economische activiteiten uitvoeren die ook door private partijen kunnen worden aangeboden,’ aldus Kamerleden Ziengs (VVD) en Verhoeven (D66) in hun initiatiefnota. Het kabinet blijft echter bij het standpunt dat er goede redenen kunnen zijn voor marktactiviteiten door overheden (zie eerder bericht).

Bron: bericht Staatscourant online (login), 4 september 2017.

Zie ook bericht SC Online (login) met de eerste reacties op de internetconsultatie van onder meer VNO-NCW en Recron, 22 september 2017. *) De gedragsregels en de bestaande uitzonderingen zijn beschreven op pagina 20 van de Handreiking Wet markt en overheid.  

https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/handreiking-wet-markt-en-overheid-juli-121.pdf

https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/handreiking-wet-markt-en-overheid-juli-121.pdf

https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/01/handreiking-wet-markt-en-overheid-juli-121.pdf