13-07-2017 Nieuws van leden Nieuws van leden

Wisseling in Raad van Commissarissen SOWECO

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft een nieuwe commissaris benoemd; de heer Klaas Pool.

Dhr. Klaas Pool is directeur van Pool Management & Organisatie. Bestuurlijke ervaring heeft dhr. Pool o.a. opgedaan bij Muziekschool Twente, Twentse Schouwburg / Muziekcentrum, NetWerk Almelo (welzijn). Hij heeft verder deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen van Rabobank en Twente Milieu.

Met bovenstaande benoeming wordt voorzien in de vacature die ontstaat door het statutair terugtreden van de heer Ben Kamp na drie termijnen van vier jaar. Zowel de Raad van Commissarissen als de directie en Aandeelhouders van SOWECO NV hebben grote waardering voor de kennis, inzet en betrokkenheid die de heer Kamp in de afgelopen jaren heeft getoond.

De Raad van Commissarissen bestaat verder uit:

Voorzitter dhr. Herman Hazewinkel RA, voormalig bestuursvoorzitter van VolkerWessels en o.a. lid van de RvC van Royal Schiphol Group NV.

Mw. Anneke Beukers, directeur van Anneke Beukers Advies.

Mw. dr. Josephine Engels, lector bij de faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Bron: persbericht Soweco d.d. 12 juli 2017.