Contact

030 - 290 68 00
info@cedris.nl

Over Cedris

Cedris is de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie. De leden van Cedris bieden, in opdracht van rijk en gemeenten en in samenwerking met het bedrijfsleven, werk voor mensen met een beperking.

De branchevereniging richt zich voor haar leden op kennisontwikkeling, dienstverlening en belangenbehartiging. Onze leden hebben jarenlange kennis van en ervaring met het domein werk in Nederland. De ontwikkeling en de uitvoering van wet -en regelgeving rondom de Wet Sociale werkvoorziening en de Participatiewet en de Baanafspraak worden nauwgezet gevolgd. Cedris voorziet haar leden steeds van actuele informatie, fungeert als vraagbaak en verricht brancherelevante onderzoeken. Ook organiseert Cedris de collectieve inkoop van diensten en wordt de lobby richting Den Haag gevoerd.  

Cedris verzorgt continu een strategische lobby bij de landelijke overheid. In dit kader wordt nauw samengewerkt met stakeholders en shareholders, waaronder Divosa, VNG, ABU en Locus. Op deze wijze optimaliseert Cedris ook de ontwikkeling en innovatie in de branche en komt zij op voor de belangen van haar leden.

De komst van de Participatiewet en de wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten (per 1 januari 2015) ziet Cedris als een goede kans voor iedereen om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt. Het ontstaan en de doorontwikkeling van het sociaal ondernemerschap wordt dan ook van harte toegejuicht.