Contact

030 - 290 68 00
info@cedris.nl

Maak werk van inclusief. Word lid van Cedris.

Cedris is de landelijke vereniging voor Sociale Werkgelegenheid en Re-integratie. Onze leden helpen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever, maar indien nodig bij een sociale onderneming of op een beschutte werkplek.   

De leden van Cedris hebben ervaring met de doelgroep van de Participatiewet, kennen de regionale arbeidsmarkt en hebben de expertise om een goede match te maken met werkgevers. Cedris-leden zijn daarom een belangrijke partner voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak.

 

Vanuit de missie ondersteunt Cedris haar leden op het gebied van kennis, lobby en dienstverlening:

 

  • Cedris-leden beschikken over actuele kennis en expertise van sociale werkgelegenheid. Kennisuitwisseling gebeurt onder andere via nieuwsbrieven, een uitgebreid trainingsprogramma, ledenbijeenkomsten en kennissessies gericht op ontwikkelingen in de sector en binnen organisaties.
  • Cedris-leden hebben toegang tot de helpdesk. Bij Cedris werken professionals die kennis hebben van de participatiewet en van de uitvoering; met vragen over wet- en regelgeving, kun je hier terecht. Maar ook met vragen over bijvoorbeeld beschut werk, loonkostensubsidie, quotumheffing of praktijkvoorbeelden.
  • Cedris-leden hebben financieel voordeel bij de gezamenlijke inkoop. Met diverse aanbieders zijn collectieve contracten gesloten. Onder meer voor gas, energie, wagenpark, bedrijfskleding en arbodienstverlening. Deze contracten leveren forse kostenvoordelen op*.
  • Cedris-leden dragen bij aan kwaliteit van de sector. Cedris toetst de kwaliteitscode voor sociale werkbedrijven. Momenteel ontwikkelt Cedris samen met partners als Social Enterprise Nederland en TNO een keurmerk voor sociaal ondernemerschap, in de vorm van het PSO 30+ label.
  • Cedris-leden worden regionaal en landelijke vertegenwoordigd dankzij het uitgebreide politieke netwerk en de sterke lobbypositie van Cedris bij onder meer de ministeries, de Tweede Kamer en werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast werkt Cedris samen met partners uit het netwerk zoals SBCM, Locus Netwerk, AWVN, MKB Nederland, VNO-NCW en MVO Nederland. Same met de VNG, Divosa en UWV ondersteunt Cedris de Programmaraad bij de uitvoering van de Participatiewet.
  • Cedris-leden doen mee met de jaarlijkse monitoring, waarbij Cedris de organisatiestatistieken van de leden onderzoekt en in kaart brengt. Dit vergelijkend onderzoek geeft een actueel beeld en biedt leden de mogelijkheid zich op diverse aspecten te positioneren ten opzichte van vergelijkbare organisaties.
  • Cedris-leden maken gebruik van een groot (informeel) netwerk en infrastructuur. Cedris telt inmiddels ruim 90 leden. De leden zijn zeer divers van aard en omvang, maar richten zich allemaal op de uitvoering van de Participatiewet en/of de WSW. Cedris koest de betrokkenheid van haar leden, stimuleert onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling en faciliteert dit actief op verschillende manieren. 
  • Cedris-leden dragen bij aan het landelijk dekkend netwerk van instrumenten waarmee de Participatiewet en de Wet Banenafspraak succesvol kunnen worden uitgevoerd. Dit zijn detachering, matching & begeleiding, beschut werk, werkgeversnetwer, jobcarving & functiecreatie en werknemersvaardigheden ontwikkelen.
  • Cedris-leden dragen bij aan de positieve beeldvorming van sociale werkgelegenheid en de zichtbaarheid van de doelgroep van de Participatiewet. Cedris werkt hieraan onder andere via het stakeholdersmagazine  Werkt en een actieve benadering van diverse doelgroepen en de media. 

 

Wil je werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt? Word dan lid van Cedris!  info@cedris.nl

Cedris-leden betalen een contributie die is gebaseerd op aantallen Participatiewet-medewerkers (of SW-medewerkers) in de organisatie. De contributie bestaat uit een vaste component van € 2.852,28,- per jaar. Daarnaast geldt een variabele component van ongeveer € 19 per SW- en/of Participatiewet-medewerker in uw organisatie. 

 

* Voor het meedoen aan gezamenlijke inkoop wordt een opslag op de contributie opgelegd van ongeveer € 2.000.