Contact

030 - 290 68 00
info@cedris.nl

Commissie besturing & bekostiging

Deze commissie adviseert het bestuur over zaken die te maken hebben met de aansturing en financiering van de uitvoeringspraktijk en met lokale en landelijke ontwikkelingen die deze praktijk beïnvloeden. Daarbij gaat het primair om relevante wet- en regelgeving (WSW, Wajong, Participatiewet, WWB, AWBZ), begrotingszaken, financiën/budgetverdeling, aanbestedingswetgeving en de consequenties hiervan op de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving.

Samenstelling commissie 

  • S.T. van het Erve, Weener XL Den Bosch (vanuit het bestuur)
  • C.A.A. Roovers, De Betho Goes
  • O. Vermooten, Concern voor Werk Lelystad
  • G. ten Hove, BIGA Groep Zeist
  • F. Rossel, Promen Gouda
  • Mw. B. Talstra, Laborijn Doetinchem
  • Mw. I. Vermeulen, Patijnenburg Naaldwijk