Felua wordt netwerkorganisatie

Met de komst van de Participatiewet wil Felua-groep alle doelgroepen van de Participatiewet aan werk kunnen helpen. Dat vraagt om een organisatie die flexibel kan inspelen op veranderingen. Felua-groep heeft gekozen om een netwerkorganisatie te worden, niet als een structuur maar als een manier van werken. Voor Felua-groep betekent dat duurzame partnerschappen aangaan in de keten, om in co-creatie invulling te geven aan de opdrachten die de samenleving, de Participatiewet en de arbeidsmarkt aan ons stellen. En het betekent een omvorming van het primair proces tot modules die per onderdeel kunnen we worden afgenomen. De infrastructuur moet in staat zijn om dit te ondersteunen. Dat vraagt een herinrichting van de organisatie. Samen met gemeenten, werkgevers, scholen en zorginstellingen willen we de brede doelgroep van de Participatiewet aan werk helpen.

 

Om als netwerkorganisatie flexibel te kunnen inspelen op vragen uit de markt, wordt het primair proces van Felua-groep heringericht. Het gaat om een transitie van een organisatie die het gehele (WSW-)traject rondom een cliënt verzorgde naar een organisatie waar ook modules kunnen worden afgenomen. Daarvoor heeft Felua-groep productmarktcombinaties beschreven. De infrastructuur van Felua-groep moet in staat zijn om dit te ondersteunen. Dat vraagt een herinrichting van de organisatie. Daarvoor worden verschillende acties genomen. De afdeling Arbeidsontwikkeling wordt afgebouwd. Een netwerk rondom leren wordt verder opgebouwd, samen met partners in het onderwijs. Samen met partners in de zorg (AWBZ/WMO) wordt werk geboden in het kader van aan arbeidsmatige dagbesteding / beschut werk. Het bestaande diagnosecentrum heeft een cruciale rol gekregen in de advisering van gemeenten over vervolgtrajecten, bijvoorbeeld naar baanafspraken, beschut werken, dagbesteding en voorwaarden voor werk. En er wordt een leerwerkbedrijf opgebouwd.

 

Het leerwerkbedrijf is een bedrijfsmatige leerwerkomgeving die werkplekken biedt. Het is bedoeld om mensen een werkplek te bieden waar ze aan hun leerdoelen kunnen werken. Dit kunnen leerwerkplekken of stages zijn in verschillende branches, zoals industrie, facilitaire dienstverlening en administratie. Het leerwerkbedrijf kan ingezet worden door de gemeenten (aanbod productmarktcombinaties) voor de brede doelgroep van de Participatiewet, bijvoorbeeld WWB, WSW, Wajong en stagiaires. Ook andere partners zoals UWV, onderwijsinstellingen en AWBZ-instellingen maken gebruik van deze infrastructuur.