Gezamenlijke leerwerksetting Felua-groep en Sprengen College

 

 

Felua-groep en Sprengen College te Wapenveld zijn in september 2014 een samenwerking aangegaan om een nieuwe leerwerksetting te realiseren. Deze biedt voor een brede doelgroep in de regio opleidingen en een veilige leerwerkomgeving. Deze nieuwe leerwerksetting wordt ‘Passend Onderwijs & Arbeid’ genoemd. Het Sprengen College en Felua-groep zijn daarmee partners geworden in het begeleiden van een brede doelgroep jongeren en (jong)volwassenen met een behoefte aan onderwijs- en of arbeidondersteuning. Naast overeenkomstige doelstellingen, hebben ze een complementaire infrastructuur en expertise waarmee ze elkaar versterken in het realiseren van de nieuwe leerwerksetting.

 

Het uitgangspunt is dat het onderwijs en de ontwikkelingsbegeleiding niet alleen aan moeten sluiten bij de individuele behoefte, maar ook gericht moet zijn op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Er worden zoveel mogelijk regionale werkgevers betrokken, zodat het traject kan leiden tot uitstroom naar duurzame dagbesteding, arbeid of onderwijs.

 

In maart 2015 ontvingen de eerste deelnemers aan de leerwerksetting Felua-groep en Sprengen College het landelijk erkende diploma VCA (veiligheid checklist aannemers). Het is een audiovisueel online-programma en is geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.