Gezamenlijke opleiding BBL Entree met Aventus

 

Tot voor kort zorgde Felua-groep zelf voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Bij een flexibele netwerkorganisatie met weinig bedrijfsrisico past het om het opleiden van mensen samen met onderwijsinstellingen te doen. Felua-groep heeft de afdeling Arbeidsontwikkeling afgebouwd en de samenwerking gezocht met onderwijsinstellingen als ROC Aventus, De Bolster en Sprengen College. 

 

Felua-groep en ROC Aventus organiseren samen de BBL Entree-opleiding (MBO niveau 1). De opleiding is een ‘leerwerksetting’, omdat het een leer- en werksituatie is. Bij de opleiding is altijd sprake van een samenwerking tussen onderwijs, werkgever en Felua-groep. Tijdens de opleiding ontwikkelen de leerlingen werknemersvaardigheden door praktijkgerichte opdrachten te maken en stage(s) te lopen. Daarmee kunnen ze doorstromen naar een passende beroepsopleiding en/of een passend beroep. Met het diploma op zak, kunnen ze als beroepsbeoefenaar volwaardig meedoen in de maatschappij. Daarmee is de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. SW-medewerkers van Felua-groep vormen de eerste pilot-groep in de richting Techniek.