Goede voorbeelden voor aanpak schoolverlaters VSO/PrO en Entree

De Programmaraad biedt acht good practices aan voor de aanpak rond de doelgroep van schoolverlaters uit het VSO, Praktijkonderwijs en Mbo Entree

Door de inperking van de Wajong kan de doelgroep niet-uitkeringsgerechtigde schoolverlaters de komende jaren aanzienlijk in volume toenemen. Een groot deel van de instroom in de voormalige Wajong was tot 1 januari 2015 afkomstig van de schoolverlaters van het VSO en het Praktijkonderwijs.

UWV is nog wel uitvoerder voor jongeren die na 1 januari 2015 een beroep kunnen doen op de Wajong. Maar de groep jongeren mét arbeidsvermogen wordt niet meer door UWV bediend. Gemeenten pakken de regierol op rond het aan de slag helpen van deze jongeren.

Goede voorbeelden van hoe zij dat doen kunt u lezen in de rapportage ‘(Niet-)uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO- en Praktijkonderwijs’.