Nieuw detacheringsinstrument voor iedereen uit de Participatiewet

Diamant-Groep, het SW-bedrijf in Tilburg, heeft een nieuw detacheringsinstrument ontwikkeld. Voorheen detacheerde Diamant Groep alleen mensen uit de WSW, nu faciliteert P-detachering het plaatsen in werk van iedereen die onder de Participatiewet valt. Op deze manier moet de stap kleiner worden voor bedrijven om een talent met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

Om de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met en zonder een beperking goed te benutten, heeft P-detachering een innovatieve aanpak ontwikkeld die zowel voor werkgevers, gemeenten, UWV en voor de talenten zelf de nodige voordelen biedt:

Willianne Verbakel, adviseur organisatie ontwikkeling Diamant Groep:

‘P-detacheringen neemt veel administratieve lasten over van gemeenten en werkgevers. Zo wordt bijvoorbeeld de loonkostensubsidie automatisch in mindering gebracht op de detacheringsvergoeding. De kandidaat die gedetacheerd wordt, wordt net zoals de andere werknemers behandeld. Denk daarbij aan een vast maandloon en vakantie-uren. Ten slotte is het voor werkgevers prettig dat P-detachering de jobcoach op de werkvloer levert. Door de combinatie van werkgeverschap en begeleiding op de werkvloer, kan snel geschakeld worden en houd je overzicht.”

Hoe werkt het?

P-detachering richt zich met haar dienstverlening op gemeenten en UWV, de verantwoordelijken voor de uitvoering van de Participatiewet. Gemeenten en UWV zorgen voor kandidaten en arbeidsplaatsen (de matching). P-detachering detacheert, begeleidt en neemt juridische en administratieve taken over.  P-detachering richt zich hierbij op langdurige detacheringen en is actief in de arbeidsmarktregio Midden Brabant. Inmiddels zijn er 50 nieuwe mensen aan de slag bij een bedrijven.

Digitaal

Binnenkort krijgen gemeenten, werkgevers en werknemers ook digitale ondersteuning. Via een online platform kunnen mensen dan bijvoorbeeld wijzigingen in facturen doorgeven, loonstrookjes en vakantie uren bekijken of een overzicht van loonkostensubsidie opvragen.

Constructie en kwaliteit

P-detachering maakt voor deze dienstverlening - de contracten met werkgevers en kandidaten - gebruik van haar dochteronderneming BV 18k-Flex.

 BV 18k-Flex hanteert de ABU-cao voor de medewerkers en voldoet aan de strenge eisen van de NEN-norm voor uitzendbedrijven. Dit is een onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden.

Meer weten: www.pdetachering.nl