Vormen van doelgroep- en processturing in de praktijk

Hoe richten gemeenten de uitvoering van de Participatiewet in en welke gevolgen heeft hun aanpak voor de dagelijkse praktijk om mensen aan de slag te helpen?

In een rapport van de Programmaraad worden vijf voorbeelden geschetst hoe gemeenten hun keuzes bij de inrichting van het primaire proces vertalen naar de dagelijkse praktijk. Rond steeds eenzelfde case (‘Jan’) wordt in kaart gebracht hoe gemeenten die aanpakken en tot welke uitkomst dat leidt. Hiermee wordt duidelijk wat de consequenties van bepaalde beleidskeuzes zijn.

De voorbeelden zijn de aanpakken van Alphen aan den Rijn, ’s Hertogenbosch/WeenerXL, Sudwest Fryslán, Tilburg en IJmond Werkt!

Klik hier voor het rapport.