Arbeidsvoorwaardelijke modellen voor detachering onder de Participatiewet

Vijf verschillende modellen van rechtspositionele kaders bij detachering