Besturing sociale werkbedrijven na invoering van de Participatiewet

Verkenning sturing en organisatie sociale werkbedrijven