Loonkostensubsidie. De werkgevers aan het woord.

100 werkgevers van 4.000 werknemers met een beperking spreken zich uit over loonkostensubsidie en de mogelijke wijziging in loondispensatie.