Maatschappelijke kosten-batenanalyse beschut werk

Objectieve informatie over de meerwaarde van beschut werk.