Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten.

Detacheren als instrument voor gemeente, werkgever en werkzoekende in de Participatiewet.