Nieuwe doelgroepen, geijkte instrumenten

Detacheren als instrument voor gemeente, werkgever en werkzoekende in de Participatiewet 18 werkbedrijven hebben samen met Berenschot hun ervaringen gedeeld over hoe mede­werkers via detachering hun plek op de arbeidsmarkt vinden.