Werken loont

Een model waarmee keuzes over de inzet van loonkostensubsidie financieel inzichtelijk worden gemaakt.

Download
Werken loont (746 KB)